Længst i eget hjem

Langt de fleste ældre ønsker at bo i eget hjem uanset at det kan byde på flere udfordringer. Intelligent Care - by ANYgroup - er lavet for at understøtte borgerens liv bedst muligt i eget hjem. Od det på en måde så kommunale og private aktører bedst muligt og effektivt kan skabe trygge rammer for livet derhjemme.

Med blandt andet intelligent teknologi der selv kan varsle hvis man falder, med bærbare og mobile nødkald samt ved at inddrage pårørende og frivillige, tilbyder vi borgeren at leve længst i eget hjem- helt trygt.

Tryghed for Demente

Demens er en af de store udfordringer  - både for Kommunne, plejerne, pårørende, samfundsøkonomien og ikke mindst for den ramte. Intelligent Care kan gøre livet lidt lettere og tryggere for den demensramte, der bor i egen hjem eller plejebolig. Intelligente sensorer - der taler sammen - er med til at sikre at man kan bo længere i eget hjem, og stadigt være tryg.
 
Komfuret slår fra, der kan gives varsel ved større ændringer i de daglige rutiner - og der alarmeres ved umiddelbart fare såsom fald eller natlig vandring. . Så kan trygheden sikres både på den korte bane - og fange en udvikling i opløbet, på den lange bane.

Inddrag pårørende / frivillige

For ANYgroup er det helt naturligt at tilbyde kommuner samt pårørende og frivillige en mulighed for at samarbejde i pleje og/eller omsorgsarbejdet omkring fx demente borgere.

Kommunens kan invitere til at faste omsorgs/tryghedsbesøg, kan registreres og indgå som en del af omsorgen for borgeren. . Se mere om vore pårørende frivillige funktioner her
 
 
 
 
 

Mere tid til Omsorg

Intelligent Care handler om at gøre tingene smartere - mere intelligent. Som eksempel kan man få adgang til borgerens hjem med sit personale ID kort - meget hurtigere end med nøgler og smarte telefoner - og uden avanceret software og programmering.

Vagtplaner og håndtering af alarmer er ligeledes helt enkle at både programmere, forstå og benytte. Ingen tidsspilde ved programmering af svære vagtplaner, kurser og fejl. Læs mere om hvordan I både kan forenkle og øge effektiviteten.

Dette er bare et par af eksemplerne på hvordan vi kan hjælpe med at frigøre mere tid til det vigtige.

Varsling ved Fald

Følgerne efter et fald kan være alvorlige for ældre borgere - hvis der ikke reageres hurtigt nok. Hospitalsindlæggelser, komplikationer og endda dødsfald. Og om natten hvor de fleste fald sker, medbringes nødkaldet ikke - det ligger på natbordet.

Med Intelligent Care, kan der varsles hvis en person er faldet, ved at monitorere aktivitet eller mangle på samme i risiko områder i boligen - seng, køkken, udgangsdør og bad. Man behøver ikke at bære sit nødkald.